Forandringen kan vakle, men vil aldri stoppe

Jeg tviler på at det finnes en formel for en permanent balanse mellom den menneskelige tilstanden og naturen. Jeg tror heller ikke på et perfekt samfunn. Likevel tror jeg på autonome lokalsamfunn marginalisert fra dagens økonomiske, pedagogiske, religiøse, sosiale og politiske modeller. Bygget opp av rastløse individer som gir liv til og dyrker frøene til tenkere, kunstnere og forskere, som fra sine felt har drevet frem nye perspektiver på menneskelig sameksistens, som bryter skjemaene. I motsetning til dagens rovmennesker. Forandringen er i gang, multiplikasjonene av sine bevegelser utvider bevisstheten til flere mennesker, flere regioner. Forandringen kan vakle, men vil aldri stoppe opp. Jeg har blitt med i den. Puebla, Mexico. 24. Juli. 2011. Zory.